Отримання медичною сестрою документацiї для вступу дитини у дошкiльний навчальний заклад

Теми:
Для прийому нових вихованцiв до дошкiльного закладу старшiй медичнiй сестрi необхiдно отримати результати проходження дитиною медичного огляду. Для цього дошкiльний заклад надає батькам iнформацiю про те, яку медичну документацiю слiд пiдготувати при вступi до дошкiльного закладу

Вiдповiдно до , медична документацiя мiстить:

  • результати обов’язкового медичного профiлактичного огляду, диспансеризацiї та оздоровлення з висновками спецiалiстiв (зокрема, за );
  • данi про профiлактичнi щеплення (за формою № 063/о);
  • данi лабораторних дослiджень;
  • рекомендацiї щодо режиму на перiод адаптацiї дитини в дошкiльному навчальному закладi, груп з фiзичного виховання, по спостереженню та оздоровленню диспансерних хворих.

Послуговуючись iнформацiєю, наданою фахiвцями територiальної дитячої полiклiнiки, старша медична сестра може планувати свою роботу щодо профiлактичних щеплень, лабораторних дослiджень тощо.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді