Щодо права осіб з вищою дефектологічною освітою працювати учителями-предметниками у спеціальних навчальних закладах

На посаду вчителя-предметника спеціальної загальноосвітньої школи може бути призначена особа, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною дефектологічною освітою за спеціальності «Дефектологія», «Корекційна освіта»

Роз’яснення щодо роботи у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах на посадах вчителів-предметників осіб з вищою дефектологічною освітою надано у листі МОН України від 22.10.2014 № 1/11-16749.

Так, відповідно до Кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів, затверджених наказом МОН України від 01.06.2013 № 665,вчитель-дефектолог — це особа, яка має повну вищу педагогічну освіту, як правило, зі спеціальності «Дефектологія», «Корекційна освіта (за нозологіями)» (логопедія, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка).

Відповідно до Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, з урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей, функціонують такі основні види спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів):

  • для глухих дітей
  • для дітей зі зниженим слухом
  • для сліпих дітей
  • для дітей зі зниженим зором
  • тля дітей із попущеннями опорно-руховою
  • для дітей з тяжкими порушеннями мовлення
  • для дітей із затримкою психічного розвитку
  • для розумово відсталих дітей.

На посаду вчителя-предметника спеціальної загальноосвітньої школи може бути призначена особа, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною дефектологічною освітою за спеціальності «Дефектологія», «Корекційна освіта» (олігофренопедагогіка), якщо отримана ним кваліфікація дозволяє викладати всі навчальні предмети інваріантної (обов’язкової) складової.

Порядок атестації педагогічних працівників навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, спеціальних установ для дітей, а також педагогічних працівників закладів охорони здоров’я, культури, соціального захисту, інших закладів та установ, у штаті яких є педагогічні працівники визначає Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН України  від 06.10.2010 № 930 (із змінами, внесеними згідно з наказом МОН України від 08 08.2013 № 1135).

У розділі III Типового положення про атестацію педагогічних працівників визначено, що вчителі та викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти.

Тобто, вчитель-предметник з дефектологічною освітою має пройти підвищення кваліфікації з предметів, що викладає.

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Активності для дошкільнят

Влітку діти охочі до експериментів та відкриттів. Скористайтеся цим і проведіть для старших дошкільників літню розвагу на свіжому повітрі: з рухливою грою за методикою Карла Орфа, віршами, піснями, іграми і квітковим дизайном
19978

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді