Рекомендацiї щодо облаштування комори

Розмiщуйте комору на цокольному чи пiдвальному (окрiм комори сухих продуктiв) поверхах.

Увага!

Недопустимо розмiщувати комори пiд дитячими осередками

Плануйте площу комори залежно вiд її призначення та з огляду на кiлькiсть мiсць у дошкiльному навчальному закладi:

до 40 мiсць

41-120 мiсць

121-200 мiсць

201-280 мiсць

для овочiв

4 м2

6 м2

8 м2

12 м2

для сухих продуктiв

8 м2

8 м2

8 м2

10 м2

Увага!

Недопустимо облаштовувати прохiднi комори

Облаштовуйте комору для овочiв без доступу природного освiтлення, щоб примiщення було сухим i мало достатню вентиляцiю.

Облаштовуйте пiдлогу в коморi керамiчною плиткою з гладкою поверхнею, стiни опоряджайте вологостiйким покриттям, щоб була можливiсть для вологого прибирання примiщення.

Забезпечуйте в коморi дотримання санiтарних норм i правил, зокрема й товарного сусiдства та температурного режиму.

Оснащуйте комору необхiдним обладнанням, меблями, посудом, iнвентарем, зокрема й для вiдкривання тари, засобами вимiрювання, гирями, тарою тощо.

Установлюйте в коморi стелажi, шафи, рундуки так, щоб пiд ними був простiр 15 см вiд пiдлоги, доступний для прибирання.  

Установлюйте в коморi пiдтоварники або стелажi для зберiгання продуктiв у тарi на вiдстанi 20 см вiд стiн.

Увага!

Нормами проектування пожежної автоматики будинкiв та споруд автоматична пожежна сигналiзацiя передбачена в коморi для сухих продуктiв, а в коморi для овочiв — нi

Використовуйте для зберiгання продуктiв, що особливо швидко псуються, холодильне обладнання (холодильники побутовi, холодильнi шафи, прилавки, морозильнi камери).

Передбачайте для зберiгання молочних та м’ясних продуктiв окреме холодильне обладнання. У випадках зберiгання їх разом забезпечте товарне сусiдство.

Пам’ятайте, що житнiй i пшеничний хлiб мають зберiгатися окремо один вiд одного. Дверцята шафи для хлiба повиннi бути з отворами для вентиляцiї.

Подбайте про забезпечення комори чистими дерев’яними дошками для зберiгання сиру твердого.

Увага!

Безпека i якiсть продуктiв харчування та продовольчої сировини  залежить вiд умов їх зберiгання, у тому числi вiд температури, вологостi. При тривалому зберiганнi у несприятливих умовах, а також при недодержаннi товарного сусiдства, вони псуються, гниють, висихають, частково втрачають вагу, збiльшується вiдсоток вiдходiв

Пам’ятайте, що терези товарнi, гастрономiчнi (промаркованi окремо для сирої та готової продукцiї), а також гирi пiдлягають метрологiчнiй перевiрцi 1 раз на рiк, про що свiдчить тавро на них.

Увага!

Складено вiдповiдно до , та ,

Центральна частина статичний блок 2