Правила внутрішнього розпорядку: розділ про робочий час і час відпочинку

Автор
шеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Працівники закладу зо­бо­в’я­зані дотримувати дисципліни, зокрема коли виконують свої обов’язки. Тому норми четвертого розділу «Робочий час і час відпочинку» мають бути конкретними й зрозумілими.
Відвідування ЗДО без організації харчування: як оформити

Які документи використати

1. КЗпП. Це основний документ, норми якого треба врахувати при складанні четвертого розділу Правил внутрішнього розпорядку закладу.

Передбачте у Правилах:

 • тривалість щоденної роботи (зміни) при п’ятиденному робочому тижні (ст. 52 КЗпП);
 • час початку й закінчення щоденної роботи, зміни (ст. 57 КЗпП);
 • порядок чергування працівників у змінах при змінному режимі роботи (ст. 58 КЗпП);
 • час початку й закінчення перерви (ст. 66 КЗпП);
 • трудовий розпорядок у закладі (ст. 142 КЗпП).

Не забудьте й про норми «освітянських» законів, коли прописуватимете норми робочого часу для педагогічних працівників.

2. Закон України «Про освіту». У статті 60 визначено, що робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором.

Конкретний перелік та обсяг видів робіт педагогічного працівника встановлюють трудовим договором відповідно до законодавства.

Норми педагогічного (навчального) навантаження педагогічних (науково-педагогічних) працівників на одну ставку встановлюють спеціальні закони.

3. Закон України «Про дошкільну освіту». Стаття 30 визначає, зокрема, що педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти — час, призначений для здійснення освітнього процесу.

Педагогічне навантаження педагогічного працівника ЗДО незалежно від підпорядкування, типу і форми власності відповідно становить на тиждень, що відповідає тарифній ставці:

 • вихователя групи загального типу — 30 годин;
 • вихователя інклюзивної групи, групи компенсуючого типу — 25 годин;
 • асистента вихователя інклюзивної групи — 36 годин;
 • соціального педагога — 40 годин;
 • практичного психолога — 40 годин;
 • практичного психолога закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу та з інклюзивними групами — 20 годин;
 • музичного керівника — 24 години;
 • інструктора з фізкультури — 30 годин;
 • вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда — 20 годин;
 • керівник гуртка — 18 годин;
 • вихователя-методиста — 36 годин.

Розподіл педагогічного навантаження у закладі освіти затверджує його керівник відповідно до вимог законодавства.

Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу освіти обсягом менше норми, встановлюють за його письмовою згодою.

4. Складайте четвертий розділ Правил також з урахуванням норм і рекомендацій Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України, Профспілками працівників освіти і науки України та Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців у галузі вищої освіти на 2021—2025 роки.

5. Колективний договір. Врахуйте також і його норми, що містять положення щодо режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку.

Які норми передбачити

У розділі маєте прописати режим роботи закладу. Вкажіть, що у закладі встановили п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями — суботою та неділею. Може бути й по-іншому. Якщо ваш заклад працює на шестиденці, то зазначте, що в закладі встановлено шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем — неділею.

Приклади формулювання пунктів

«Робота у вихідні дні забороняється, крім випадків, передбачених статтею 71 КЗпП.

Роботу у вихідний день компенсують за згодою сторін: наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі (ст. 72 КЗпП)».

Визначте час початку та закінчення роботи, перерви для відпочинку та харчування для всіх категорій працівників. Якщо працівники за окремими посадами починають і закінчують роботу в один час, зазначте про це в одному пункті. Якщо окремі працівники працюють за різними графіками, зазначте особливості організації робочого часу та часу відпочинку для кожної категорії працівників: гнучкий режим робочого часу, поділ робочого дня на частини тощо.

Не включайте до робочого часу перерви для відпочинку.

Зазначте у Правилах, за якими посадами працівники можуть працювати або працюють за гнучким режимом, вкажіть фіксований робочий час.

Зважайте, що при гнучкому режимі робочого часу працівники самостійно регулюють час початку, закінчення і тривалість робочого часу протягом робочого тижня. Обліковий період, за який працівник має відпрацювати нормальну тривалість робочого часу, становить тиждень.

Гнучкий графік роботи складається з частин:

 • фіксований час — час, коли працівники повинні перебувати на своїх робочих місцях, наприклад, з 8:30 до 13:00;
 • змінний час — час, у межах якого працівники мають право починати й закінчувати роботу за домовленістю з безпосереднім керівником — з 8:00 до 19:00.

Приклади формулювання пунктів

«3а домовленістю з керівником закладу працівникові встановлюють неповний робочий час (неповний робочий день, неповний робочий тиждень або їх поєднання) з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу».

«На прохання окремих працівників керівник закладу може встановити індивідуальний режим робочого часу».

«У разі простою керівник закладу визначає місцезнаходження працівників з огляду на обставини, які склалися: тривалість простою, наявність на робочих місцях шкідливих факторів (зокрема перебування в неопалюваних приміщеннях у морози), неможливість здійснювати освітній процес тощо».

«Дні вибуття у відрядження та прибуття з нього, які припадають на вихідні, є робочими днями й оплачуються як звичайні робочі дні. Дні вибуття у відрядження (прибуття з відрядження), що припадають на вихідні, компенсують працівникам іншими днями відпочинку. Їх надають працівникам через один робочий день після повернення з відрядження (якщо працівник і керівник закладу не домовляться про інше)».

Пропишіть години, на які можна призначати наради, засідання педагогічної ради. Зобов’яжіть працівників планувати робочий час так, аби бути присутніми на них незалежно від фіксованого часу.

Не забудьте зазначити норми, що стосуються чергування у зак­ладі. Наприклад:

 • організації чергування, зокрема у вихідні та святкові дні;
 • залучення працівників до чергувань.

Зазначте, що графік і тривалість чергування затверджують наказом директора закладу за погодженням із представницьким органом трудового колективу. Працівників ознайомлюють із графіком чергувань на наступний місяць не пізніше ніж за тиждень до початку чергування.

Також зазначте категорії працівників, яких будете залучати до чергування в закладі, наприклад: вихователь-методист, завідувач господарства, інженер з охорони праці.

Тривалість чергування або роботи разом із чергуванням не може перевищувати нормальної тривалості робочого дня.
 

Передбачте порядок обліку робочого часу. Наприклад: облік відпрацьованого робочого часу для розрахунку заробітної плати ведуть у табелі обліку використання робочого часу.

Пропишіть норми, що стосуються перерв для відпочинку і харчування. Наприклад: перерви для відпочинку й харчування становлять не менше 30 хв і не більше 120 хв, як правило, через 4 год після початку роботи. Цей час працівник використовує на свій розсуд. Перерву можна не надавати, якщо тривалість щоденної роботи становить менше п’яти годин.

Не забудьте визначити й норми щодо відпустки працівників.

 

Приклади формулювання пунктів

«Працівники мають право на відпустки, передбачені законодавством та колективним договором».

«Графік відпусток на наступний рік складають щороку до 15 грудня і доводять до відома кожного працівника під підпис».

«Про дату початку відпустки керівник закладу письмово повідомляє працівника не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком терміну».

Основні питання четвертого розділу визначили. Щоб закріпити знання з теми, виконайте практичні завдання в робочому зошиті. Працюйте й відпочивайте із задоволенням. Дотримуйтеся норм Правил.

Інтерактивний робочий зошит: практичні завданнязміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді