Матриця професійних можливостей: перезавантаження

Питання, як правильно готувати дитину до «дорослого» життя, не втрачає своєї актуальності для батьків і педагогів з часів сивої давнини. Нині можливості пошуку потрібної інформації значно зросли. Та все ж фахові журнали залишаються найоптимальнішим джерелом корисної професійної інформації для освітян

«Методична скарбничка вихователя» — це перший і єдиний журнал, який не повчає, а допомагає, забезпечуючи навчально-методичний супровід вихователів задля організації освітнього процесу на засадах інтеграції.

Блочно-тематичний підхід до планування й організації життєдіяльності дітей, закладений у концепції видання, надає особистісного смислу кожному з учасників освітнього процесу, робить цей процес живим і ефективним.

Перевага нового формату журналу для вихователів

Життя не стоїть на місці і очкує змін від кожного з нас.

З огляду на потреби сьогодення ми, дорослі, маємо формувати у дітей навички ХХІ століття. Адже саме вони дадуть дітям змогу стати успішними.

Як свідчить практика, одним із найефективніших у цьому сенсі є метод проектів. Тож, «перезавантажуючи матрицю», ми з вами цього року у кожному номері конструюватимемо та реалізовуватимемо проекти.

Зауважте!

Тематику проектів вирізнятиме особлива конкретність і простота

Приміром, перше чисто журналу «Методична скарбничка вихователя» присвячене темі «Мій дім», відповідно до якої подано:

 • календарне планування, що охоплює десять днів
 • ілюстрації
 • картотеки ігор та справ дня

Серед переваг нового формату журналу «Методична скарбничка вихователя»:

 • пріоритет принципів ровесництва та співробітництва як базових у побудові міжособистісних взаємин
 • спрямованість змісту на формування соціалізованої поведінки, розвиток базисних якостей особистості
 • методичне й дидактичне забезпечення надпредметної організації освітнього процесу
 • збільшення обсягів конкретних дидактичних розробок у формі методичної картотеки
 • нові ідеї для організації художньо-предметної діяльності та майстер-класи для опанування цікавих образотворчих технік
 • розробки з навчання англійської мови, що відповідають темі проектів.

Сформованість програмного блоку освітніх завдань і очікуваних результатів спрощує планування та економить час на їх формулювання й переписування — вони ж бо завжди під рукою у надрукованому вигляді.

Особливий акцент — змістовому наповненню розвивального середовища груп для забезпечення самостійної пізнавальної, художньо-предметної та ігрової діяльності дітей. Це розширить можливості вихователя щодо організації самостійних дій, занять за інтересами та ігор дітей, які не задіяні у той час, коли вихователь працює з малими групами.

Нові рубрики в «Методичній скарбничці вихователя»

У методичній скарбничці кожного педагога чимало інструментів для щоденної організації життєдіяльності дошкільників. І все ж навіть найдосвідченіші високо оцінили журнал, адже це не просто інструмент, а матриця можливостей для творчої роботи педагогів. Матриця, яка вдосконалюється сама і щоразу дає змогу для професійного вдосконалення своїм читачам.

Задля інформаційного та процесуального збагачення проектної діяльності з дітьми в журнал уведено нові рубрики:

Бабусина скриня

 • тут вихователі знайдуть для себе інформацію, суголосну темі їхнього проекту — цікаві матеріали з:

– усної народної творчості

– народознавства

– історії речей

– життя відомих особистостей

Книжчин дім

 • рубрика міститиме з любов’ю дібрані літературні та фольклорні твори, читання та обговорення яких збагатить уявлення дітей, спонукатиме їх до відтворення знайомих текстів у театральній та ігровій діяльності
 • подаватимемо коротенькі тексти для рухавок, ігор, художньо-предметної діяльності дітей на основі літературних текстів

Ігротека

 • у цій рубриці ділитимемося ідеями для організації ігрового поля, сюжетно-рольових ігор, соціо-ігрового проектування

Поряд і разом

 • рубрика, у якій вихователі знайдуть цікаві навчально-розвивальні завдання для самостійної пізнавальної та художньо-предметної діяльності дошкільників

Задля результативності проектної діяльності

Реалізація проектів, поданих у журналі «Методична скарбничка вихователя», дасть змогу сформувати у дошкільників здатність до комунікації з іншими задля розв’язання певної проблеми чи досягнення спільної мети, що є базисом до формування навичок ХХІ століття. Це, зокрема, уміння:

 • звернутися по допомогу чи надати її
 • запросити когось до спільної гри чи діяльності
 • розподілити ролі в грі чи обов’язки під час виконання доручення
 • зчитати емоції партнера і відреагувати відповідно
 • діяти в команді заради досягнення спільної мети
 • працювати разом, а не поряд.

Ось короткий перелік умінь, що є основою навичок, насправді необхідних дитині. При цьому особливого значення набуває аудит, аби оцінити результативність проектної діяльності дітей і педагогів. Скориставшись розробленими варіантами завдань для аудиту, асоціативних карт, можна легко перевірити сформованість знань і вмінь дошкільників, оцінити сформованість їхніх ціннісних ставлень у межах теми проекту.

Журнал вже давно став улюбленим фаховим помічником для багатьох вихователів України, які з його допомогою створили змістовні картотеки дидактичних засобів і успішно організовують освітній процес за допомогою методичного конструктора.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді