Контроль і моніторинг фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі

Фізкультурно-оздоровча діяльність є одним із пріоритетних напрямів роботи педагогічного колективу в ДНЗ. Організувати її конструктивно, максимально врахувавши нюанси, - обов’язок завідувача. Як це зробити – читаємо далі.

Вимоги до Програми розвитку закладу освіти: ТАБЛИЦЯ

Правова база організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі

У своїй роботі заклади дошкілля керуються державно-нормативною базою, яка регулює їх діяльність. Створюючи той чи інший документ, очільник ЗДО має спиратися на найновіші редакції законів, постанов, методичних листів та інструкцій, виданих МОН України та регіональними відділами освіти. Основою для написання наказів, довідок щодо фізкультурно-оздоровчої діяльності в днз мають стати:

1. Закон України «Про освіту» (із змінами)

2. Закон України «Про дошкільну освіту» (із змінами)

3. Закон України «Про фізичну культуру і спорт»

4. Закон України «Про охорону дитинства»

5. Про національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту (Указ Президента України від 28.09.2004 №1148/2004)

6. Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки. ( Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №828-р)

7. Додаток до листа МОН України від 02.09.2016р. №1/9-456. Інструктивно-методичні рекомендації «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»

8. Постанова Головного санітарного лікаря України від 22.09.2020 №55 "Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)"

9. Листи Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 № 1/9-219 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину», від 22.05.2020 № 1/9-269 «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти»

10. Матеріали ЮНІСЕФ «Рекомендації щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти після СОVID-19».

11. Інструктивно-методичні рекомендації МОНУ щодо організації діяльності ДНЗ поточного року

12. Оновлений Базовий компонент дошкільної освіти.

Циклограма діяльності керівника ДНЗ щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи

Одне із основних завдань, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», – збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини. Щоб зробити такий підхід системним, завідувачу ДНЗ необхідно вже у річному плані роботи окреслити види своєї діяльності з цієї проблеми. А саме:

Серпень – поч. вересня - написання наказу «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ на 202…-202… н.р.» (або ж включити діяльність з цього питання у наказ «Про організацію роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя і здоров’я дітей та завдання на новий навчальний рік») - щорічно;

Жовтень або березень – проведення моніторингу стану фізкультурно-оздоровчої роботи у закладі, підсумком якого є Довідка або Інформація про стан фізкультурно-оздоровчої роботи;

Травень – Наказ «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в літній період», в який включаються заходи по загартуванню дітей, рухова активність на свіжому повітрі ,тощо, - у тому випадку, коли заклад працює влітку.

Як отримати майно від централізованої бухгалтерії: завершальні кроки

Наказ «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ»

1. Чітко визначити мету даного виду діяльності і сформулювати завдання педагогічного колективу для її реалізації.

Основною метою фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільному закладі, відповідно до названих державно-правових документів є:

- охорона та зміцнення здоров’я дитини,

- підвищення опірності й захисних сил дитячого організму, покращення його

працездатності;

- своєчасне формування у малюків життєво важливих рухових умінь та навичок,

- розвиток фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної

підготовленості;

- виховання стійкого інтересу до рухової активності, потреби в ній,

- вироблення звички до здорового способу життя.

Для досягнення цієї мети педагогічний колектив закладу має реалізувати цілий ряд конкретних завдань, а саме:

 1. створити умови для зміцнення здоров’я дитини шляхом удосконалення матеріальної-дидактичної бази, дотримання режиму перебування малюка в дитячому садку;
 2. забезпечити кваліфікований медико-педагогічний нагляд за руховою активністю дітей;
 3. надати дітям знання про основи здоров’я і сформувати елементарні особисті санітарно-гігієнічні навички;
 4. розкрити істотні зв’язки і залежності, які існують між станом здоров’я людини та її способом життя;
 5. забезпечити психологізацію та соціалізацію розвивально-виховного та навчального процесу;
 6. збагатити дитину валеологічними знаннями;
 7. створити умови для можливості самовираження і саморозвитку дитячої особистості;
 8. проводити просвітницьку роботу серед батьків і розвивати тісну співпрацю закладу, батьків і громадськості.

2. Врахувати сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ, серед яких комплексний підхід, який забезпечує:

 • цілісний розвиток дитини як особистості, що поєднує в собі не лише фізичну складову, але й соціальну, психічну і духовну;
 • подолання гіподинамії;
 • використання різноманітного фізкультурно-ігрового інвентаря;
 • використання традиційних і нетрадиційних форм, методів і прийомів роботи;
 • застосування нових методик, програм, що сприяють розвиткові та реалізації творчого потенціалу кожного вихованця ЗДО.

3. Чітко окреслити коло обов’язків кожного структурного підрозділу штату, зокрема, - вихователів, медичних працівників, помічників вихователів, інструктора з фізичної культури тощо.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді