Складаємо кошторис: як не допустити помилок

Кошторис – головний документ будь-якої державної установи. Як скласти його якісно та не допустити помилок - читайте у статті.

 

 

Спростили ведення обліку дітей: що зробити

Кошторис містить відповідні суми витрат коштів на утримання закладу, що допомагає грамотно розпоряджатися фінансами. Цей важливий документ має бути правильно складений і затверджений. Адже без нього неможливо ні придбати активи, ні видати заробітну плату. Тож при плануванні кошторису необхідно чітко дотримуватись норм закону, ретельно контролювати всі доходи та витрати. 

А чи дотрималися ви законодавства під час розробки та затвердження кошторису, обов'язково перевірять ревізори. Дуже часто вони виявляють чимало порушень. Щоб не допуститися їх, рекомендуємо прислухатись до наших порад і витягів з актів ревізії.

 

Точки контролю ревізорів

Перш за все ревізори перевіряють наявність кошторису за поточний рік, а також чи відповідає він Порядку складання, розгляду, затвердження та основним вимогам до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженому постановою КМУ від 28.02.2002 № 228 (далі — Порядок № 228).

Особливо уважно ревізори звертають увагу на те, чи заклад:

 • Правильно склав дохідну та витратну частини кошторису, чи відповідає вона загальним та спеціальним фондам;
 • Не подав до кошторису суми, які не були підтверджені розрахунковим обґрунтуванням;
 • Дотримується економії, чи не включив до кошторису витрати, які не зумовлені потребою;

В разі потреби, заклади можуть перерозподіляти виділені суми коштів. В такому випадку ревізори перевіряють чи:

 • Заклад правильно вказав зміни до кошторису
 • Була об'єктивна причина для зміни чи скорочення асигнування
 • В кошторисі враховані особливості спеціального фонду та чи відповідає уточнений обсяг видатків обсягу доходів і залишків за поточний рік

Згідно з п. 16 ч. 1 ст. 116 Бюджетного кодексу України; БК недотримання порядку або термінів подання, затвердження у кошторисі показників, які не підтверджені розрахунками та економічно необґрунтовані, вважаються порушенням бюджетного законодавства. В такому випадку застосовуються заходи впливу, передбачені статтею 117 БК. Наприклад, зменшення бюджетних асигнувань, а також відповідальність посадових осіб. Порушення передбачає також фінансову відповідальність у розмірі від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів ( 510 - 850 грн) (ст. 164-12 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Як не потрапити в таку неприємну ситуацію поговоримо дальше.

 

Розрахунки за надходженнями спеціального фонду

Радимо суми надходжень за спеціальним фондом підкріплювати розрахунками для кожного виду доходу в розрізі кодів класифікації доходів. Тобто, краще розділяти і окремо розраховувати власні надходження від:

 • Оренди майна
 • Надання платних послуг
 • Додаткової господарської діяльності
 • Реалізації майна тощо

Адже в розрізі кодів класифікації доходів складають кошторис бюджетних установ за спеціальним фондом (розділ «Надходження»).

Розраховуйте суми власних надходжень першої групи на основі:

 • Планового обсягу платних послуг
 • Розрахункових показників (площі приміщень, кількості обладнання та іншого майна, що заклад здаватиме в оренду, тощо)
 • Вартості одиниці площі, відвідування тощо

Під час складання даних показників, враховуйте рівень як фактичного виконання у звітному році, так і очікуваного у році, що передує плановому.

При розрахунку показники мають бути подані у повному обсязі та відповідати показникам бухгалтерського звіту за відповідний рік. Це стосується всіх підгруп першої групи власних надходжень закладу.

Як показує практика, дуже поширеною помилкою є те, що заклади не проводять розрахунки обсягів надходжень до спеціального фонду проєкту кошторису, тим самим порушують пункт 17 Порядку № 228. Всі порушення ревізори фіксують в актах ревізії.

Як відомо, кошторис установи вміщує надходження не тільки першої, а й другої групи власних надходжень.

Що ж стосується грантів, благодійних внесків, дарунків, то не забувайте розраховувати ці суми надходжень відповідно до договорів, календарних планів проведення централізованих заходів т та інших документів, за якими їх отримуєте. Часто доходи за спеціальним фондом кошторису планують без врахування благодійних надходжень. Щоб не допускати цього, ознайомтесь із Актом ревізії (витягом).

 

 

Розрахунки за видатками

Усі видатки за загальними та спеціальними фондами в розрізі кодів економічної класифікації видатків (КЕКВ) потрібно обґрунтовувати відповідними розрахунками.

Не забувайте суму видатків за КЕКВ 2111 «Заробітна плата», яку містить кошторис, підтверджувати штатним розписом і відповідним розрахунком розміру фонду оплати праці. Потрібно розраховувати за кожною посадою розмір окладу, надбавок і доплат, премій, сум індексації та інших виплат.

Суму видатків за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» розраховуйте за ставками ЄСВ 22% і 8,41% (для працівників, які мають інвалідність) та фондом оплати праці. Враховуйте також запланований розмір винагороди за договорами ЦПХ.

Кошторис бюджетної установи включає річний обсяг коштів для оплати:

послуг зв’язку, природного газу, водопостачання, водовідведення, електричної і теплової енергії. Їх варто спланувати за загальним і спеціальним фондами. За КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» складайте детальні розрахунки з обгрунтуванням на підставі затверджених лімітів. Адже без деталізації видатків (за видами та кількістю видатків) за кожним КЕКВ із зазначенням вартості за одиницю, ревізори можуть зафіксувати це в актах ревізії як порушення пункту 22 Порядку №228. Суми видатків визначайте з урахуванням:

 • напрямів використання власних надходжень;
 • потреби погашення заборгованості з бюджетних зобов’язань минулих років;
 • потреби виконання основних функцій закладу, якщо за загальним фондом видатки забезпечені не повною мірою.

А скласти кошторис бюджетної установи за видатками спеціального фонду вам допоможе частина четверта статті 13 БК. Вона визначає також напрями використання коштів спеціального фонду.

 

Самооцінювання освітнього й управлінського процесів: взяти до уваги

Виконання кошторису

Одне з основних правил при виконанні кошторису: при укладанні договорів, оплаті товарів та послуг всі фінансові витрати мають бути винятково в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисом, планом спеціального фонду тощо.

Заклад не має права проводити будь-які запозичення або надавати юридичним чи фізичним особам кредити з бюджету, якщо вони не включені до кошторису.

Часто під час перевірок ревізори виявляють, що заклади перераховують кошти надавачам комунальних послуг за так і не отримані послуги. Унаслідок цього утворюється заборгованість, яка в обліку установи зазвичай не рахується. Це призводить до нераціонального використання коштів. Такі дії ревізори трактують як завищення суми видатків на комунальні послуги всупереч вимогам пунктів 2022 та 29 Порядку № 228.

Тому, перш ніж оплачувати в кінці року неспожиті комунальні послуги, ознайомтеся з порушеннями, виявленими ревізорами (див. Акт ревізії (витяг)). Це допоможе попередити такі ситуації у вашому закладі.

Використання спецфонду — не виняток. За спеціальним фондом бюджету закладу потрібно брати бюджетні зобов’язання виключно в межах відповідних фактичних надходжень до цього фонду з урахуванням залишку коштів на початок бюджетного року.

Під час виконання кошторису потрібно зменшувати суми заборгованості, наприклад, за рахунок бюджетних зобов’язань минулих періодів. Постарайтесь не допускати виникнення нової заборгованості у поточному році.

Вносимо зміни

Якщо вже дуже потрібно внести зміни за деякими показниками у кошторисі закладу, то робити це потрібно правильно. Будь які зміни підтверджуйте відповідними довідками.

Зміни до кошторису за спеціальним фондом вносимо у двох випадках:

  1. Якщо загальний обсяг фактичних надходжень разом із залишком коштів на початок року більший, ніж надходження за кошторисом. Уточнений обсяг видатків має дорівнювати сумі уточненого обсягу доходів і залишку коштів на початок року.
  2. Якщо фактичний обсяг власних надходжень з залишком на початок року менший, ніж плановані показники, які враховує кошторис закладу за спеціальним фондом. В такому випадку потрібно зменшити обсяг надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання кошторису.

Важливо пам'ятати, що зміни потрібно вносити не пізніше ніж за три тижні до кінця бюджетного року.

Рекомендуємо ознайомитися з прикладами порушень Порядку № 228 щодо внесення змін до кошторису установи.

 

Статтю підготувала Людмила Кравченко, керівник групи експертів з бюджетного обліку, для журналу Практика управління дошкільним закладом

 

 

 зміст

Сертифікація в системі базової освіти