Етюди-пантоміми в дитсадку

Якщо дитина володіє «мовою тіла», їй простіше адекватно висловлювати свої почуття, коректно спілкуватися з однолітками. Дізнайтеся, які вправи допоможуть розіграти пантоміму навіть дошкільникам

Обійтися без слів — перші спроби

Працюючи з дітьми, ми помітили, що вони доволі часто є скутими під час імпровізованих музично-ритмічних рухів, танців тощо.

Що їм заважає проявити себе творчо, вільно? Зазвичай проблема полягає в тому, що діти просто не мають досвіду, аби виражати свої думки і почуття відкрито, сміливо, упевнено. Подекуди також соромляться проявити емоції, видатися смішними.

У такому разі слід пояснити їм, що виразні міміка, жести, рухи тіла допомагають людині. Іноді лише за допомогою слів ми не можемо передати всю красу, велич або жах того чи того явища. Довести це на прикладі може «гра» з будь-якою словесною фразою.

Наприклад, дітям пропонують сказати по-різному фразу «Який гарний метелик». Спочатку просто, без емоцій, відтак із виразною мовленнєвою інтонацією, а потім — додавши елементи пантоміми. Діти самі відчують, як пантоміма доповнила, прикрасила зміст того, що вони хотіли донести іншим.

Запропонуйте дітям виконати такі прості вправи:

 • стати перед дзеркалом на повний зріст і спробувати виразити мімікою та жестами різні емоційні стани: біль, задоволення, лють, радість тощо — важливо чергувати позитивні та негативні емоції
 • зобразити фрагмент відомої казки лише за допомогою рухів тіла та міміки
 • зобразити тварин із зоопарку без звуків
 • пояснити щось товаришу без слів.

Якщо дошкільники впораються із цими завданнями, розігрувати цілі етюди-пантоміми їм буде вже не так складно. Певні психологічні бар’єри знімає й те, що етюд виконує група дітей, усі «працюють» на одну ідею. Це згуртовує, навчає бути командою.

На відміну від інших сценічних пластичних видів мистецтва, як-от балет, пантоміму не завжди розігрують під супровід музики. Хоча у своїй роботі з дошкільниками ми практикуємо етюди-пантоміми саме під музичний супровід. Він значно посилює художній ефект пантоміми, допомагає дітям глибше осягнути задану образність.

Щоб діти були менш скутими та налаштувалися, організуйте для них ігрові танці.

Різновиди етюдів-пантомім

Пантомімічний етюд — це не просто показ слова або певної дії, а художня замальовка. Вона має закінчену думку, передає зміст певного явища, що розгортається у часі (наприклад, перетворення гусені на метелика). І творчість дитини тут є необмеженою, ексклюзивною.

Етюди-пантоміми можуть бути:

 • імпровізовані — розіграні спонтанно як творче завдання
 • розучені — розіграні як номер для показу перед глядачами.

Імпровізовані етюди-пантоміми зазвичай практикуємо під час музичних занять, а розучені — під час свят і розваг.

Імпровізовані

За яким алгоритмом відбувається розігрування імпровізованого етюду-пантоміми, що супроводжується звучанням музики? Діти послідовно виконують такі дії:

 • слухають запропонований музичним керівником музичний твір
 • визначають форму музичного твору (кількість частин зазвичай відповідає кількості настроїв)
 • створюють за допомогою педагога цілісну сюжетну канву майбутнього етюда-пантоміми
 • показують окремі рухи, що відображають сенс кожної з частин музичного твору
 • обирають пантомімічні ролі
 • відтворюють етюд-пантоміму під музику.

Розучені

На практиці доволі часто включаємо етюди-пантоміми до складу більших художніх замальовок — хореографічних або театралізованих. Наприклад, етюд-пантоміма «Перетворення гусені на метелика» є частиною хореографічної композиції, яку можна приурочити до свята з екологічного виховання або весняного свята.

Розучіть номер заздалегідь:

 • ознайомте дітей з характерними особливостями перетворення гусені на метелика
 • втільте засобами пантоміми образ метелика (без музики показати, як гусінь лежить, загорнувшись у кокон, як повільно відбувається перетворення — розкриваються крила, і врешті — метелик злітає)
 • повторіть пантоміму під музику різних характерів — веселу, спокійну, драматичну тощо (цікаво, як залежно від музики змінюватиметься емоційне наповнення пантоміми)
 • вивчіть хореографічний номер, у якому провідне місце займатиме цей етюд-пантоміма.

Будь-які слова із вуст тієї чи тієї дитини все одно звучать приблизно однаково, а от передати зміст, характер, образ за допомогою жестів і міміки — кожному вдається інакше. У цьому й криється творчий початок, поштовх до розкриття артистичних здібностей талановитих і напрочуд пластичних дітей-дошкільників.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Етюди-пантоміми для дітей дошкільного віку

Заблукали

Це імпровізований етюд-пантоміма. Музичний керівник обирає музичний твір, який має тричастинну форму та може бути втіленням такої образності:

 • перша частина — «Осінній ліс»;
 • друга частина — «Заблукали»;
 • третя частина — «Радісне повернення додому».

Діти слухають музику і висловлюють думки, про що вона їм розповіла. Педагог коректно спрямовує хід їхніх роздумів. Відтак усі разом складають невеличку розповідь за мотивами музики.

Діти пішли до лісу. Там вони збирали гриби, складали їх у кошики, піднімали з землі осінні листочки, милувалися і радо кружляли з ними. Аж раптом озирнулися навколо і не впізнали лісову галявину — діти заблукали. Вони страшенно розгубилися, не знали, що їм робити далі. Аж ось діти почули голос півника і здогадалися, що з того боку, звідки він лине, — їхнє село. Вони дуже зраділи, що знай­шли вихід із лісу, тож радо пішли у бік села.

Музичний керівник пропонує дітям послухати музику вдруге і разом у рухах передати все те, про що йшлося у розповіді. Діти «шукають» різні нюанси відтворення емоцій за допомогою міміки і пантоміми. Музичний керівник може запропонувати їм скористатися дзеркалом або показати одне одному, як «виглядає» веселий настрій, розгублений та радісний.

Розігруючи цей пантомімічний етюд, діти можуть водночас відпрацьовувати рухи, які потім знадобляться в таночках, — кроки на носочках, марширування, кружляння тощо.

Перетворення гусені на метелика

Цей етюд-пантоміму з дітьми розучуємо до свят або розваг. Музичний супровід — мікс із різних аудіозаписів:

 • дзижчання комах і спів птахів;
 • музика із к/ф «Одруження Бальзамінова», композитор Борис Чайковський;
 • звучання арфи на фоні звуків природи;
 • «Рондо» із «Симфонієти для струнних», композитор Борис Чайковський.

Для виконання цього етюда діти одягають однакові костюми, основна деталь яких — великі крильця з легкої тканини. Крильця кріплять до спинки костюмів, а з іншого боку — фіксують на дерев’яні палички. Ці дерев’яні палички заправляють у спіднички разом із основною довжиною крилець. У потрібний момент діти, вихоплюючи ці палички та розправляючи руки у різні боки, зможуть зобразити розмах крил метелика.

Хід етюда-пантоміми

Звучить дзижчання комах і спів птахів. Діти стоять одне за одним «паровозиком». Перша дитина — голова гусені. Перед нею стоїть велике бутафорське яблуко. Перша дитина зображує радість, що знайшла яблуко, і бере його.

Звучить музика Бориса Чайковського із к/ф «Одруження Бальзамінова». Усі діти синхронно виконують рухи:

1-й такт — ставлять праву ногу вперед на п’ятку, назад — на носок;
2-й такт — йдуть з правої ноги три кроки, зупиняються (ліва нога позаду);
3-й такт — ставлять ліву ногу вперед на п’ятку, назад — на носок;
4-й такт — йдуть з лівої ноги три кроки, зупиняються — права нога позаду;
5-8-й такти — повторюють рухи 1-4-го тактів;
9-й такт — маленькими кроками відходять назад;
10-й такт — роблять крок вправо правою ногою, ліву підтягують на носок;
11-й такт — повторюють рух 10-го такту;
12-й такт — роблять крок вліво лівою ногою, праву підтягують на носок;
13-й такт — повторюють рух 12-го такту;
14-й такт — перша дитина простягає руки із бутафорським яблуком уперед, водночас діти, що стоять позаду неї, виставляють руки в сторони — кожна наступна дитина на більшій висоті;
15-й такт — усі діти, окрім першої, схиляються так, щоб своєю головою торкатися спини попередньої дитини — гусінь стає довшою;
16-23-й такти — йдуть два кола, відтак стають лівим боком до глядачів;
24-27-й такти — присідають у шаховому порядку, стають у вихідне положення;
28-31-й такти — йдуть по колу, майже замикаючи його, перша дитина кладе яблуко в середину кола;
32-35-й такти — по черзі (по двоє на кожен такт) стають рівно, повертаючись спиною до центру кола;
36-39-й такти — по черзі стають на праве коліно, одночасно витягуючи крильця, заховані у спідничках, — розправляють крила.

Змінюється музика: чути звучання арфи на фоні звуків природи. Діти послідовно виконують такі рухи:

 • вирівнюють спинку, стоячи на правому коліні;
 • закривають обличчя правим крилом;
 • закривають обличчя лівим крилом.

Діти стоять на коліні і злегка похитуються. Змінюється музичний супровід: звучить «Рондо» із «Симфонієти для струнних» Бориса Чайковського. Діти виконують такі рухи:

1-8-й такти — по черзі встають і біжать на носочках по великому колу (крильця розправлені, руки в сторони);
9-12-й такти — утворюють два окремих кола по четверо в кожному, біжать по колу;
13-16-й такти — стають у дві шеренги спинами до глядачів, розмахують крильцями.

Звучить музика Бориса Чайковського із к/ф «Одруження Бальзамінова». Діти у двох шеренгах йдуть так само, як на початку етюда-пантоміми, доки не вийдуть із зали.

Юлія Хриплива, музичний керівник дошкільного навчального закладу № 613, Київзміст

Центральна частина статичний блок 2