Як вихователю-методисту сформулювати мету відвідування заняття

Скористайтеся рекомендаціями і прикладами для вихователя-методиста — сформулюйте мету відвідування заняття чи іншої організованої форми роботи з дітьми без проблем

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Вихователю-методисту стане у пригоді формула:

мета = дієслово + іменник + іменник (предмет) + іменник (об’єкт).

Наведемо приклади доцільних дієслів та іменників:

Початок — дієслово (намір)

 • виявити
 • визначити
 • вивчити
 • проаналізувати
 • знайти
 • перевірити
 • встановити
 • з’ясувати
 • оцінити (дати оцінку)

Продовження — іменник (організація або якість роботи)

 • якість
 • стан
 • ступінь
 • рівень
 • застосування
 • роль
 • тенденції
 • ефективність
 • результативність
 • раціональність
 • оптимальність
 • дотримання
 • готовність
 • систематичність
 • відповідність
 • різноманітність
 • дотримання
 • спрямованість
 • об’єктивність
 • доцільність

У результаті формулювання мети може бути таким:

 • визначити ефективність ігрових засобів на занятті з розвитку мовлення
 • виявити рівень сформованості комунікативної компетенції
 • проаналізувати роль педагога у розвитку логіко-математичної компетенції
 • визначити рівень сформованості навичок виконання основних рухів
 • проаналізувати виконання рекомендації щодо корекційної роботи з дітьми, які потребують допомоги
 • проаналізувати оптимальність рухової активності дітей протягом заняття (дня)
 • з’ясувати частку ігрових та діяльнісних методів серед інших під час формування математичної (чи іншої) компетенції дошкільників
 • проаналізувати ефективність запровадження технології ТРВЗ у старшій групі
 • вивчити рівень забезпечення психологічного комфорту на музичних заняттях
 • з’ясувати систематичність проведення загартування
 • проаналізувати доцільність поєднання традиційних та інтерактивних методів навчання
 • проаналізувати якість планування освітнього процесу
 • проаналізувати стан проведення індивідуальної роботи за результатами діагностування
 • виявити рівень готовності вихователя до проведення спортивної розваги
 • вивчити рівень культури спілкування
 • з’ясувати ефективність роботи з розвитку пізнавальних здібностей
 • перевірити рівень сформованості навички непрямого керівництва самостійною ігровою діяльністю дітей
 • проаналізувати обладнання ігрового осередка
 • проаналізувати ефективність проведення оздоровчих заходів з дітьми
 • визначити системність роботи чергових в куточку природи
 • виявити труднощі в роботі молодого спеціаліста
 • з’ясувати стан роботи з формування навичок безпечної поведінки
 • проаналізувати ведення ділової документації вихователями
 • визначити рівень моторної щільності ранкової гімнастики в молодшій групі
 • визначити стан урахування індивідуальних і вікових можливостей дітей під час організації їх пізнавальної діяльності
 • визначити роль вихователя в організації самостійної діяльності дітей
 • проаналізувати доцільність та ефективність застосування ІКТ в освітньому процесі
 • проаналізувати місце ігор в освітньому процесі
 • виявити якість підготовки педагога до проведення заняття
 • перевірити наявність та різноманітність використання фізкультхвилинок на занятті
 • проаналізувати стан документального забезпечення освітнього процесу
 • проаналізувати структурну організованість, логічну впорядкованість інтегрованого заняття
 • визначити ефективність методів і прийомів концентрації уваги дітей на занятті
 • проаналізувати рівень виховання культури міжособистісних взаємин у середній групі.

Журнал «Вихователь-методист дошкільного закладу»

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді