Взаємодія з батьками дітей, які не відвідують дошкільний заклад

Вступ до школи — відповідальний і складний етап у житті кожної дитини. Батьки і педагоги мають потурбуватися, щоб перехід дитини зі статусу «дошкільник» у статус «школяр» відбувався поступово, не приголомшуючи її лавиною незнайомих вражень. Як це зробити, якщо дитина не відвідує дошкільний заклад — дізнаймося з досвіду одного педагогічного колективу

Відповідно до статті 2 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III держава забезпечує право дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти. Попри це є батьки, які виховують дітей удома і самостійно намагаються знайти найоптимальніші методи їх навчання і виховання, зокрема й підготувати дітей до шкільного навчання. Вони отримують інформацію з різних джерел, найпопулярнішими з яких є інтернет, періодичні видання, теле- і радіопередачі, науково-популярна література. Віднайти в потоці інформації правильну відповідь на конкретне запитання непросто.

І хоча домашні умови є психологічно найсприятливішими для дітей, вони не отримують тих переваг, які мають їхні однолітки, відвідуючи дошкільний заклад. З огляду на це є потреба у взаємодії дошкільних закладів з батьками, діти яких із різних причин не відвідують дошкільний заклад.

Вихідні та робочі 2020

Мета і завдання взаємодії з батьками

Для колективу нашого дошкільного закладу важливо було створити умови для успішної співпраці педагогів і батьків дітей, які не відвідують дошкільний заклад (далі — батьки). Тому протягом 2009–2014 рр. ми реалізували проект «На порозі школи», за результатами якого у дошкільному навчальному закладі й нині працює консультаційний пункт для батьків «Стежинка до школи» (далі — консультаційний пункт).

Мета взаємодії — надання безкоштовної психолого-педагогічної допомоги батькам у розвитку, вихованні та навчанні дітей, яких виховують в умовах сім’ї, відповідно до їхніх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей, культурних потреб.

Ми розуміли, що задля досягнення позитивних результатів у роботі маємо визначити конкретні, актуальні і водночас цікаві завдання взаємодії з батьками. Ці завдання мають бути спрямовані на забезпечення якісної підготовки дітей, які не відвідують дошкільний заклад, до подальшого навчання у школі й успішної адаптації серед однолітків.

З огляду на це ми визначили такі завдання взаємодії з батьками:

 • надати рівні стартові можливості у підготовці до шкільного навчання дітям, які відвідують і які не відвідують дошкільні заклади;
 • сформувати в батьків основні психолого-педагогічні знання та практичні навички щодо підготовки дітей до входження в соціум;
 • сприяти соціалізації дітей дошкільного віку, яких виховують в умовах сім’ї;
 • забезпечити взаємодію між дошкільним закладом і школою щодо підтримки дітей, які готуються до навчання у школі в умовах сім’ї.

Консультаційний пункт для батьків

Відповідно до наказу завідувача дошкільного закладу відповідальним за роботу консультаційного пункту є вихователь-методист. Одначе безпосереднє керівництво консультаційним пунктом здійснює завідувач дошкільного закладу.

Організація роботи

На початку кожного нового навчального року ми розробляємо План роботи консультаційного пункту і графік проведення консультацій для батьків дітей, які не відвідують дошкільний заклад (див. Додаток). Ці документи затверджує завідувач дошкільного закладу.

Робота консультаційного пункту розпочинається 1 вересня, однак активізується в лютому–березні, адже саме в цей час батьки починають обирати школу і цікавляться підготовкою дітей до навчання.

Консультаційний пункт працює в ранкові та вечірні години двічі на тиждень, щоб батьки могли вибрати найзручніший для них час.

Роботу консультаційного пункту організовано за такими напрямами: психологічний, методичний, адаптаційний тощо. Це передбачає тісну взаємодію різних фахівців: вихователів, практичного психолога, вихователя-методиста, вчителя-логопеда, медичного працівника тощо. Консультувати батьків вони можуть як окремо, так і разом залежно від запитів, складності проблеми, з якою батьки звернулися, а також особливостей розвитку дитини.

До проведення консультацій залучаємо не лише працівників дошкільного закладу, а й працівників інших установ, наприклад, лікарів дитячої поліклініки, вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалістів міської психолого-медико-педагогічної консультації.

Інформування батьків

Джерелами інформування батьків про діяльність консультаційного центру є такі: сайт навчального закладу, електронна пошта, інформаційні бюлетені.

Насамперед сайт дошкільного закладу є ефективним майданчиком для цього. Однак розуміємо, що батьки, діти яких не відвідують наш дошкільний заклад, практично не користуються ним. Тож інформацію про діяльність консультаційного пункту надаємо працівникам інших навчальних закладів для її поширення, а також батькам, діти яких відвідують наш дошкільний заклад.

На інформаційних стендах ми також розміщуємо повідомлення про роботу консультаційного пункту.

Маючи базу даних дітей, які проживають у нашому мікрорайоні, надсилаємо батькам відповідні адресні повідомлення.

Створення реєстру слухачів

Відомості про батьків, які виявили бажання відвідувати консультаційний пункт, заносимо до книги реєстрації. У ній зазначаємо не лише дані про батьків, а й їхні пропозиції (потрібна консультації стосовно психологічної підготовки дитини до школи; бажає ознайомитися з порядком прийому дітей до спеціалізованої школи; хоче дізнатися про програмові вимоги тощо).

Для ефективного функціонування консультаційного пункту важливо володіти об’єктивною інформацією про батьків, їхніх дітей. Оперативно отримати таку інформацію нам допомагає анкетування, яке дає змогу виявити:

 • певні особистісні якості батьків, їхніх дітей
 • рівень знань батьків з певного питання
 • умови життя сімей
 • особливості виховання дітей у сім’ях тощо.

Проаналізувавши відповіді батьків на запитання анкет, формуємо так звані групи за інтересами. Така робота з батьками стає результативнішою та особистісно-орієнтованою.

Рееєстр слухачів консультаційного центру затверджує завідувач дошкільного закладу.

Сезонні справи на відмінно: ВЕРЕСЕНЬ

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Кожен вересень для керівника — новий старт. Як організувати освітній процес та роботу з кадрами без помилок?

Форми роботи з батьками

Форми роботи з батьками в консультаційному пункті можуть бути різними. Бажано, щоб педагогічні працівники творчо їх організовували. Також важливо пам’ятати, що батькам потрібна не лише теорія, а й, що найголовніше, — практичні навички. Тому ми організовуємо такі заходи для батьків, під час яких вони зможуть навчитися проводити з дітьми розвивальні ігри, набути певного педагогічного досвіду.

Найпоширенішими у нашому дошкільному закладі є такі форми роботи з батьками:

 • консультація
 • лекція-бесіда
 • семінар-практикум
 • виставка.

Консультація

Вихователі проводять консультації, ураховуючи запити батьків та особливості розвитку дітей. Проконсультувати батьків з питань, що їх зацікавили, можуть і інші фахівці дошкільного закладу: практичний психолог, вихователь-методист, музичний керівник. Проте слід урахувати, що в нашому випадку така форма роботи призначена для батьків, які виховують дітей самостійно, а тому не мають змоги регулярно спілкуватися з педагогами, практичним психологом та іншими фахівцями, які працюють у дошкільному закладі. Тому, окрім індивідуальних і групових консультацій, ми організовуємо заочне консультування батьків традиційною або ж електронною поштою, телефоном, на сайті дошкільного закладу.

Лекція-­бесіда

Лекція — одна з найпоширеніших форм передавання інформації з певної теми. Сучасні умови потребують урізноманітнення класичної лекції, оскільки її слухачі є лише споживачами готової інформації. Тому ми й використовуємо певні прийоми і способи активізації лекцій, наприклад бесіду.

Лекція-бесіда передбачає безпосередній контакт педагога з аудиторією, що дає змогу зосередити увагу батьків на найважливіших проблемах теми, визначити темп викладу матеріалу з урахуванням рівня підготовленості та освіченості аудиторії.

Щоб успішно провести лекцію-бесіду, важливо:

 • підготувати орієнтовні відповіді на запитання, що найчастіше ставлять батьки
 • створити атмосферу довіри
 • давати змогу батькам спокійно висловлювати свої думки.

Семінар­-практикум

Отримані батьками знання під час лекцій-бесід намагаємося закріпити на семінарах-практикумах. Адже саме ця форма роботи забезпечує поглиблення і закріплення знань, а також формування певних практичних навичок на основі вже отриманих теоретичних знань.

Ми заздалегідь обираємо тему семінару-практикуму так, щоб вона була актуальною і спонукала до дискусії.

Організовуючи семінари-практикуми, прагнемо забезпечити колективну творчість групи батьків, яку в потрібне русло спрямовують педагоги.

Виставка

Задля підвищення педагогічної компетентності батьків та надання їм допомоги у підготовці дітей до школи ми оформлюємо виставки, зокрема літератури. Зазвичай на стенді у приміщенні, де організовано консультаційний центр, розміщуємо книжки, підручники, посібники, періодичні видання з певної теми та робимо анотації до них.

Також пропонуємо батькам ознайомитися з картотекою літератури з певної теми, яку заздалегідь готує вихователь-методист.

Оскільки консультаційний пункт функціонує в нашому дошкільному закладі вже протягом кількох років, ми можемо стверджувати, що завдяки його діяльності батьки отримали змогу ознайомитися з вимогами дошкільної освіти, дізнатися про переваги виховання в умовах дошкільного закладу, усвідомити важливість спілкування дітей з однолітками, вихователями, а також виявити реальний рівень власної педагогічної компетентності, навчитися методів і прийомів підготовки дітей до навчання у школі.

Додаток

Графік роботи
консультаційного пункту для батьків «Стежинка до школи»

Місяць

Форма роботи

Відповідальні

Вересень

Консультація «Складові готовності дитини до шкільного навчання»

Вихователь-методист

Анкетування «Що ви очікуєте від роботи консультаційного пункту?»Завідувач

Жовтень

Консультація «Мовленнєва готовність дитини до шкільного навчання»

Вчитель-логопед

Бесіда «Як навчити дитину читати?»Завідувач
Семінар-практикум «Граємо з дитиною всією родиною»Вихователі старших групи

Листопад

Консультація «Розвиваємо вольові якості дитини»

Практичний психолог

Тренінг «Дитина йде до школи»

Вихователь-методист

Виставка «Речі, необхідні для школяра»Вихователі старших груп

Грудень

Семінар «Активізація інтелектуальної діяльності дітей»

Вихователі старших груп

Тренінг «Математика в природі»Вихователі старших груп
Виставка літератури на допомогу батькам майбутніх першокласниківВихователь-методист

Січень

Бесіда «Навчаємо дітей розмірковувати»

Вихователь-методист

Тренінг «Сенсомоторика та довільність»

Лютий

Консультація «Зображувальна діяльність та її роль у підготовці дітей до школи»

Вихователі старших груп

Семінар-практикум «Готуємо руку дитини до письма»Вихователь-методист

Березень

Консультація «Роль книжки у формуванні особистості майбутнього учня»

Вихователь-методист

Майстер-клас «Виготовлення книжки-саморобки»Вихователі старших груп

Квітень

Консультація «Формування самостійності у майбутніх школярів»

Практичний психолог

Зустріч батьків із педагогами загальноосвітнього навчального закладуЗавідувач

Травень

Бесіда «На порозі школи»

Завідувач

Семінар-практикум «Як перевірити готовність дитини до школи»Вихователь-методист
Анкетування «Чи готові ваші діти стати школярами?»Практичний психологзміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді