Право практичного психолога ініціювати перед ПМПК питання щодо психолого-­педагогічного вивчення дитини

Чи може практичний психолог звернутися до психолого-медико-педагогічної консультації із заявою про здійснення психолого-педагогічного вивчення дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад?

Спрямованість і завдання діяльності психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК) визначені Положенням про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-­педагогічні консультації, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України від 07.07.2004 № 569/38 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Украї­ни, Національної академії педагогічних наук України від 23.06.2011 № 623/61; далі — Положення).

Згідно з пунктом 1.2 Положення діяльність ПМПК спрямована, зокрема, на виявлення, психолого-педагогічне вивчення, оцінку труднощів та потенційних можливостей розвитку дітей віком до 18 років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, мають ознаки ризику виникнення труднощів пізнавальної діяльності та поведінки.

Завдання діяльності практичного психолога визначені в пункті 4.3 Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 03.05.1999 № 127. Згідно з цим пунктом практичний психолог проводить, зокрема, психолого-педагогічну діагностику готовності вихованця, учня, студента до навчання та сприяє їх адаптації до нових умов навчально-виховного процесу, допомагає у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку.

Натомість згідно з пунктом 1.3 Положення консультування та психолого-педагогічне вивчення дітей в центральній, республіканській (Автономна Республіка Крим), обласних, Київській та Севастопольській міських, районних (міських) ПМПК здійснюються за зверненням батьків (осіб, які їх замінюють) та з обов’язковою їх присутністю.

Отже, практичний психолог не має права звернутися безпосередньо до ПМПК із заявою про здійснення психолого-педагогічного вивчення дитини, яка відвідує навчальний заклад. Таке право надане лише батькам або особам, які їх замінюють.

Водночас практичний психолог може порекомендувати батькам звернутися до ПМПК із відповідною заявою. Показаннями для здійснення консультування та психолого-педагогічного вивчення дитини можуть бути порушення формування у неї пізнавальної дія­льності згідно з віковими нормами, труднощі в опануванні знань, умінь, навичок, суспільного досвіду.     

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді