Склад евакуаційної комісії загальноосвітнього навчального закладу

Розглянемо структуру комісії, яка має перейматися питаннями евакуації учнів та інших учасників навчально-виховного процесу

До питань евакуації необхідно поставитися особливо прискіпливо, адже це питання досить складне.

Назва комісії має відповідати визначеній назві: «комісія з питань евакуації» такого-то закладу (читаємо Порядок проведення евакуації у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затв. постановою КМУ від 30.10.2013 № 841).

Скорочуючи, застосовують абревіатуру «ЕК» або пишуть «евакокомісія».

У загальноосвітньому навчальному закладі, який є об’єктом господарювання, що потрапляє у зони можливих надзвичайних ситуацій, з чисельністю працівників менше 50-ти комісію з питань евакуації не утворюють. Натомість призначають особу, яка виконує функції такої комісії (за п. 22 Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру).

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Склад комісії з питань евакуації

Украй неправильно, коли фахівці з питань цивільного захисту, зі значним досвідом роботи на посадах начальників штабів цивільної оборони, подають керівникові навчального закладу для складення розпорядчого документа (наказу) склад комісії з питань евакуації:

а) із трьох осіб

б) де відсутній і заступник голови комісії, і навіть секретар.

У складі комісії обов’язково мають бути:

Доцільно, щоб фахівець з питань цивільного захисту виконував обов’язки секретаря комісії.

Деякі документи щодо діяльності евакуаційної комісії

Підпорядкування формувань цивільного захисту комісії з питань евакуації визначає керівник закладу залежно від особливостей самої евакуації.

Комісія з питань евакуації, як і кожна комісія, має діяти на підставі положення про неї.

Обов’язкова наявність розпорядчого документа (наказу) щодо створення комісії з питань евакуації як органу евакуації зазначена і в Примірному переліку документів з питань цивільного захисту, визначених для розроблення та використання органами виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях, затв. наказом МНС України від 28.12.2010 № 96.

Якщо є зміни в кадровому складі чи в діяльності комісії, то їх завчасно вносять. Щорічно переписувати розпорядчі документів про створення комісій ніякі норми не вимагають.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді