ПАСТУШЕНКО Валентина

ПАСТУШЕНКО Валентина
науковий співробітник лабораторії психології навчання Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України

Статті автора

Тривожність і страхи: діагностико-корекційна програма
Під час занять дитина боїться грати в нові ігри, пробувати нові види діяльності, шукає підтримки та заохочення з боку вихователя. Це свідчить про те, що дитина тривожна. Якщо правильно вибудувати взаємодію з такою дитиною, рівень тривожності можна знизити. Як це зробити?
3695