ДОШКІЛЬНИЙ СВІТ

ЯК СТАТИ АВТОРОМ ЖУРНАЛУ

Узагальнення професійного досвіду у формі статті — чудова нагода презентувати свої напрацювання колегам. На цій сторінці розділу «Дошкільний світ» пропонуємо ознайомитися зі специфікою написання статті в журнал та вимогами щодо її оформлення.

Структурні компоненти статті, їх послідовність:

  • відомості про автора — прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи автора (без скорочень). Якщо авторів декілька, то відомості потрібно подавати про кожного з них
  • ключові слова — 3–10 основних слів або словосполучень до теми статті
  • заголовок (має відповідати тематиці статті)
  • анотація (максимум 70 слів або 500 знаків із пробілами), у якій сформульовано основну ідею статті, обгрунтовано її актуальність
  • вступ — загальна постановка проблемного питання та висвітлення актуальності презентованої роботи в конкретних обставинах
  • основна частина (висвітлення досвіду роботи) складається із взаємопов’язаних розділів, кожен з яких починається заголовком
  • опис результативності застосованих методів, форм роботи; висновки
  • додатки — приклади оформлення локальних документів; конспекти заходів за тематикою статті; правила, пам’ятки, рекомендації для учасників освітнього процесу.

Редакція залишає за собою право скорочувати та редагувати надіслані матеріали згідно з концепцією журналу.

Матеріали, надіслані для публікації до редакцій інших видавництв або вже опубліковані, до друку не приймаються.

Технічні вимоги до оформлення статті

Матеріали набирати в текстовому редакторі Word (рекомендований шрифт — Times New Roman, кегль — 12, міжрядковий інтервал — 1) та надсилати до редакції електронною поштою.

Смислові акценти в тексті виділяти прямим напівжирним шрифтом.

Якщо у статті вживається спеціальна термінологія, у тексті або у виносці давати пояснення до неї.

Таблиці подавати з назвами та посиланнями на них у тексті. Дані в таблицях мають бути вивірені.

До матеріалів бажано додати ілюстрації: фотографії, рисунки, схеми тощо.

Вимоги до ілюстрацій

Растрові зображення (фотографії, рисунки, схеми), додані до статті, зберігати у форматі TIF, JPEG (без стискання, попереднього оброблення), векторну графіку — у форматі EPS, AI, CDR. Роздільність зображень має бути не меншою ніж 300 dpi.

Текст має містити посилання на кожний рисунок, схему.

Електронні адреси редакцій журналів