Порядок видалення аварійних дерев на території навчального закладу

Разом із будівлями навчальних закладів старіють і дерева, що ростуть на їх території. З часом ці дерева можуть становити небезпеку, адже досягли вікової межі, є аварійними, сухостійними тощо. З’ясуємо, як діяти керівникові навчального закладу в разі виявлення таких дерев

Видалення аварійних, сухостійних дерев, дерев, які досягли вікової межі, здійснюють відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045.

Зокрема, видаляють дерева, які:

 • є аварійними, сухостійними, фаутними, а також самосійними та порослевими з діаметром кореневої шийки не більш як 5 см
 • досягли вікової межі
 • затіняють, порушуючи світловий режим у приміщенні.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Видалення дерев на об’єкті благоустрою здійснює балансоутримувач.

Балансоутримувачем навчального закладу зазвичай є відповідний орган управління освітою чи місцева рада.

Дерева є матеріальною цінністю і належать до основних засобів. Тож керівник навчального закладу не може самостійно прийняти рішення про видалення дерев, не отримавши дозволу й відповідних документів.

Підстави для видалення дерев

Підставою для прийняття рішення виконавчим органом сільської, селищної, міської ради є заява про видалення дерев, подана юридичною чи фізичною особою. Тож керівник навчального закладу має звернутися до балансоутримувача з відповідною заявою.

Заява про видалення дерев на території навчального закладу

Підставою для видалення дерев є акт обстеження. Його складають за формою, яка наведена в додатку 1 до Методики визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 № 127.

Акт обстеження оформлює комісія з питань визначення стану дерев, яку створює балансоутримувач на підставі заяви керівника навчального закладу про видалення дерев.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Комісію створюють у строк не більше 10 днів від часу надходження заяви.

До складу комісії входять представники:

 • заявника
 • виконавчого органу
 • власника земельної ділянки або користувача (за згодою)
 • територіального органу Державної екологічної інспекції України (за згодою).

За потреби у складі комісії можуть бути також представники балансоутримувача території та комунального підприємства, що доглядає зелені насадження.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Комісія має провести обстеження та скласти акт обстеження у п’ятиденний строк. Кожному члену комісії надають примірник акта обстеження.

Після обстеження дерев комісія ухвалює рішення про списання з балансового обліку навчального закладу дерев на підставі акта обстеження.

У додатку до рішення про списання з балансового обліку навчального закладу має бути перелік зелених насаджень, що підлягають списанню з балансового обліку. У цьому переліку вказують вид і кількість зелених насаджень, їх інвентарний номер, рік закладки, первісну, проіндексовану та залишкову вартість.

Списання дерев

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611, багаторічні насадження належать до основних засобів.

Механізм списання об’єктів державної власності, зокрема й основних засобів, регламентовано Порядком списання об’єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314.

Відповідно, багаторічні насадження списують на підставі акта про списання основних засобів.

Типова форма ОЗ-3 «Акт про списання основних засобів» затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів, та Інструкції з їх складання» від 02.12.1997 № 125/70.

Комісія, створена в навчальному закладі, має встановити всі обставини, що передують списанню майна з балансу закладу, визначивши, зокрема:

 • доцільність або недоцільність відновлення та (або) подальшого використання зелених насаджень
 • можливість використати деревину після її списання.

До акта списання додають протокол засідання комісії та акти про оцінку майна (деревини та дров).


Обліковують багаторічні насадження на субрахунку 108 «Багаторічні насадження». Деревину та дрова, які утворюються після видалення дерев, оприбутковують на субрахунку 239 «Інші матеріали» в сумі, яку вказують на зворотному боці акта списання.


Матеріальні цінності у вигляді деревини та дров можна списати з балансу навчального закладу шляхом:

 • продажу
 • безоплатної передачі
 • ліквідації (на підставі акта).

Якщо деревину та дрова продати, то, з огляду на положення Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI (БК), кошти від реалізації слід вважати власними надходженнями бюджетних установ.

Навчальний заклад здійснює реалізацію деревини та дров після затвердження комісією акта списання. Доходи від реалізації деревини та дров належать до 4-ї підгрупи першої групи власних надходжень — надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна). Їх можна використати на:

 • ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів та матеріальних цінностей, зокрема й на придбання саджанців, кущів, молодих дерев
 • господарські потреби, наприклад на оплату комунальних послуг і енергоносіїв.

Зауважте, що списання видалених дерев, а також реалізацію деревини та дров відображають у бухгалтерському обліку за кореспонденцією відповідних субрахунків.

Порядок видалення дерев

Порядок видалення деревзміст

Сертифікація в системі базової освіти